100 + 60

Dziś w sulechowskim zborze odbyła się miła uroczystość. Miła na tyle że wszyscy wychodzili z niej bardzo zadowoleni. Na zaproszenie burmistrza Sulechowa i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sulechowie do zboru przybyli członkowie kół i klubów PCK oraz HDK z terenu…

Rajcy powiatowi obradowali

Dziś Rada Powiatu Zielonogórskiego obradowała w … Sulechowie w składzie 19 radnych i starosta, wicestarosta i członek zarządu. Na sali oprócz zainteresowanych mieszkańców byli również dyrektorzy jednostek podległych powiatowi. Wśród nich m. in. byli dyrektorzy: SPZOZ w Sulechowie, DPS Trzebiechów/Bełcze,…

Grobowy interes

Każdego dnia z różnych stron napływają do Nas różne informacje, które w miarę możliwości przekazujemy Naszym czytelnikom, że tak nazwiemy ich śledczymi gdyż śledzą Nasze dokonania. Dziś zebraliśmy dla Was informacje również w smutnym (grobowym) tonie. Pierwsza sprawa to informacja…

Kary za mowę

Kolejny dzień zimy chyli się ku końcowi. Jeden z ostatnich dni pierwszego miesiąca nowego roku zaraz się kończy. Mija również dwa tygodnie od śmierci pierwszej ofiary mowy nienawiści (Gdańsk – finał WOŚP). W nieco przyśpieszonym tempie Uniwersytet Zielonogórski organizuje wykład…

Smutnie tu jakoś

29 01 1945 to znamienna data w historii Cigacic (a nawet Pięciowsi). Od tego czasu (74 lata) wiele się działo również w związku z tą datą. Należy przypomnieć choćby bardzo dobrą zmianę tzn. początek działań na Skansenie Fortyfikacyjnym Leśna Góra…

Sesja w powiecie …

Sesja w powiecie czyli w Sulechowie. jednak nie o powiat sulechowski Nam tu chodzi. Sesja powiatu zielonogórskiego w większości przypadków odbywa się w Sulechowie gdzie ten Powiat prowadzi Centrum Kształcenia przy ul. Piaskowej. tu się znajduje piękna sala wykorzystywana do…

Szybko tzn. taniej(?)

Prawo polskie dostosowuje swoje przepisy do warunków europejskich i dlatego też żyje nam się trochę lepiej. I tak 20 lipca 2018r. Sejm RP przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z…

Cigacice górą

Przygotowania do obchodów 700 lecia Sulechowa trwają już od jakiegoś czasu. Radni poprzedniej kadencji zainicjowali niektóre wydarzenia i kręcą się one obecnie własnym życiem. Inne inicjatywy powoływane do życia przez Komitet organizacyjny czy Sulechowski Dom Kultury. Jedną z inicjatyw był…