Nowy Swiat

UWAGA – pilne !

Szanowni mieszkańcy W celu uregulowania gospodarki „śmieciowej” każdy właściciel zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (szamba, oczyszczalnie przydomowe) musi wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości I dostarczyć go do Gminy lub do sołtysa. Druki do pobrania u sołtysa…