Smutnie tu jakoś

29 01 1945 to znamienna data w historii Cigacic (a nawet Pięciowsi). Od tego czasu (74 lata) wiele się działo również w związku z tą datą. Należy przypomnieć choćby bardzo dobrą zmianę tzn. początek działań na Skansenie Fortyfikacyjnym Leśna Góra zapoczątkowany przez mgr historii Krzysztofa Motyla. Człowiek ów po osiedleniu się na ulicy Portowej w Cigacicach rozpoczął eksplorację i prace porządkowe na skansenie. Początkowo zewidencjonował stan schronów i ich ilość w naszym zasięgu. Następnie wziął się z kolegami ze Stowarzyszenia Regionu Cigacic za ich porządkowanie a wkrótce potem za odnawianie… Ale o tym napiszemy przy innej okazji.

Nadmieniamy to wspomnienie w celu naświetlenia tego co dzięki niemu (Krzysztof Motyl) działo się od jego pojawienia się w Cigacicach. Powstała ścieżka przyrodniczo – historyczna z odwiedzinami w schronach nadodrzańskich. Odrestaurowano parę obiektów, postawiono obelisk (własność R.Włoch), zorganizowano obchody 60 rocznicy Walk o Przełamanie Linii Odry z wielką pompą (pojazdy zabytkowe, samoloty, dziesiątki rekonstruktorów z różnych stron Polski). Inscenizacja udała się wybornie i warunki były podobne do tych z 1945 roku (śnieg, mróz).

Od tego roku obchody były organizowane przez SP Cigacice i SRC. Brały w nich udział wojskowi, harcerze, rekonstruktorzy, uczniowie, władze Miasta i Gminy Sulechów a i czasami oficjele partyjni. Zawsze coś się działo. Były z tej okazji wystawy, pokazy, żywe lekcje historii czy zwiedzanie schronów. Wielu i wiele razy się dopytywało organizatorów i Nas co będzie następnym razem, co się dzieje na skansenie. Odpowiedzi padały różne ale zawsze zadowalające aż do czasów dobrej zmiany….

Obecnie kiedy wszystko idzie „ku lepszemu” organizatorom rzuca się pod nogi kłody, nadmiar biurokracji obrzydza działania a „dobra zmiana” na dodatek każe prezydentowi Zielonej Góry!!! usunąć kamień bo: propaguje komunizm!!!

No nic tylko się zastrzelić albo rzucić z mostu. Ręce i nogi opadają

Dziś od rana (pod obeliskiem) płonął jeden znicz Ku chwale. Po południu pojawił się następny…