Smutnie tu jakoś

29 01 1945 to znamienna data w historii Cigacic (a nawet Pięciowsi). Od tego czasu (74 lata) wiele się działo również w związku z tą datą. Należy przypomnieć choćby bardzo dobrą zmianę tzn. początek działań na Skansenie Fortyfikacyjnym Leśna Góra…