Sesja w powiecie …

Sesja w powiecie czyli w Sulechowie. jednak nie o powiat sulechowski Nam tu chodzi. Sesja powiatu zielonogórskiego w większości przypadków odbywa się w Sulechowie gdzie ten Powiat prowadzi Centrum Kształcenia przy ul. Piaskowej. tu się znajduje piękna sala wykorzystywana do obrad rady Powiatu oraz zaplecze gastronomiczne, które wykorzystują uczniowie tego CKZiU. Ponadto przewodniczący Rady był kiedyś szefem tej placówki.

zatem najbliższe posiedzenie RP w Sulechowie odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godzinie 13.oo. Rada podczas obrad zajmie się następującymi punktami:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr III.2018.
 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. „Powiat Zielonogórski w 2019 roku” – prezentacja.
 10. Podjęcie uchwał:

1) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, (druk 20);

2) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bełcze, Siadcza i Sosnówka, (druk 22);

3) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 23);

4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 24);

5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 21);

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 2. Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu.

Więcej można znaleźć tutaj a skład Rady tutaj