OSP Cigacice widać

Dziś w Regionie Cigacic (Nasza Pięciowieś) punkt 12.00 Nasze OSP Cigacice rozpoczęło objazd wszystkimi ulicami aby w tym trudnym czasie poinformować i uprzytomnić mieszkańcom, jak ważne jest stosowanie się do zaleceń ogłaszanych w środkach przekazu.
Dziś takim środkiem przekazu byli sami strażacy, którzy w liczbie sześcioro stawili się na służbę „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. Przejechali każdą ulicę Naszego Regionu i nawoływali o pozostanie w domach.
Tu można obejrzeć zobaczyć jak ich było słychać i widać >>>>>>

mijane domy
OSP Cigacice w Górzykowie
mijane ulice z megafonem w dłoni