Ludzie – natura 1-0

Niemal tradycją jest, że kiedy wracam z pracy wyprowadzam psa na spacer. Co dziennie staram się spacerować w nowych rewirach bo wtedy mój przyjaciel „pieseł” ma największą frajdę (a nie ciągle te same zapachy). Tako stało się i dziś. Poszliśmy…

OSP KSRG brzmi dumnie

Tak, to na prawdę brzmi dumnie. Jednostki OSP o takim statucie mają swoje prawa ale i obowiązki. Są to ważne ogniwa ochrony przeciwpożarowego gminy, powiatu czy kraju. Operatywność ich jest na poziomie JRG PSP dlatego też do wymienionych jednostek OSP…