… jesteście światłością

Bracia:
Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.
Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».*

Na 4 niedzielę Wielkiego Postu ogłoszenia daje Wam:
W dalszym ciągu podejmujemy szczególne środki ostrożności związane z epidemią koronawirusa. Przypominam o rozporządzeniu Premiera RP dotyczącym zgromadzeń, które nie mogą przekraczać 50 osób.
W związku z tym odwołane są również Rekolekcje Wielkopostne, odwiedziny chorych. Planowana na sobotę spowiedź w Naszej Parafii się nie odbędzie ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa. Przybiera ona inną formę – bez innych księży. Zapraszam do spowiedzi nie tylko w niedziele ale i w tygodniu zawsze przed mszą świętą (około godziny).
Również pogrzeby będą miały formę ograniczoną tylko do jednej stacji – przy grobie, bez kaplicy w obecności tylko najbliższej rodziny z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Msza pogrzebowa może być tylko w kościele w dniu pogrzebu lub terminie późniejszym.
W środę 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.
Droga Krzyżowa – w piątek o godzinie 17.00
W sobotę 28 marca – zmiana czasu z zimowego na letni, śpimy godzinę krócej.
Intencje mszy świętej:
środa 17.00 – ++ Marianna i Kazimierz
czwartek 17.00 – + Waldemar Rzeźniczak (intencja od uczestników pogrzebu)
piątek 17.00 Droga Krzyżowa a po niej msza św. za Parafian
niedziela – 9.00 + Henryk Kozik (intencja od uczestników pogrzebu)
…………………11.00 + Eugeniusz Czerniak (intencja od uczestników pogrzebu)
Dziś z prasy katolickiej jest tylko tygodnik NIEDZIELA.
Solenizantów i Jubilatów szczerze pozdrawiam i życzę zdrowia i wszelkich łask Bożych na przyszłe dni.
Gościom – miłego spędzania czasu w naszej Parafii w duchu spokoju i życzliwości.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia świece Caritasu – cena 15 złotych z przeznaczeniem na dzieci w Rwandzie, które żeby się uczyć muszą mieć … mundurek szkolny (inaczej nie przyjmą do szkoły).

Jerzy Filipkowski /Proboszcz/

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».
Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.**

* Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
** Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela