Jeden, jeden, dwa

Tytuł mógł brzmieć również 1+1=2 ale sens to zmieniłby nie do poznania. Jakby nie było, a chyba tak nie było jeszcze – Nasze OSP zaliczyło jednego dnia, w ilości jednego pełnego zastępu dwa wyjazdy na przestrzeni zaledwie czterech godzin :o!O…