OSP Cigacice widać

Dziś w Regionie Cigacic (Nasza Pięciowieś) punkt 12.00 Nasze OSP Cigacice rozpoczęło objazd wszystkimi ulicami aby w tym trudnym czasie poinformować i uprzytomnić mieszkańcom, jak ważne jest stosowanie się do zaleceń ogłaszanych w środkach przekazu. Dziś takim środkiem przekazu byli…

… jesteście światłością

Bracia:Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je,…

Na trudny czas

Przez wiele chwilowych ograniczeń powracamy do życzeń. Dzisiejsze w formie przekazu mamy, bo problem obecny znamy.Niech ten trudny wbrew pozorom czas, łączy wszystkich nas. Byśmy potrzeby innych zauważali, do wszelkich zaleceń się stosowali.Miejsca publiczne lepiej omijać, w domu też można…