Jak Bóg …

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». …

Ogłoszenie duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu – 01.03.2020 r.

Dziś i przez kolejne dwie niedziele po mszy świętej o 9.00 – Gorzkie Żale. Dziś także po nabożeństwie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
Droga Krzyżowa w piątek:
07.30 dla uczniów naszej szkoły i chętnych
17.00 dla młodzieży i dorosłych (po, msza święta)
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca, okazja do spowiedzi przed mszą świętą (w piątek przed DK). Odwiedziny chorych w piątek od 10.00
W przyszłą niedzielę po mszy o 11.00 – poświęcenie książeczek dzieciom pierwszokomunijnym. Po mszy spotkanie dla rodziców.
W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes”.
Intencje mszy świętych:
środa – ++ Kazimierz, Marianna i Kazimierz Jóźwik
czwartek – + Leszek Grązka
piątek – + ks Zbigniew Cieszkowski
sobota – + Stanisław Wasilewski
niedziela 9.00 ++ Jan Migdał, Helena i Józef Nowak
niedziela 11.00 – ++ Bronisław i Irena Dryło i ++ rodziców z obu stron
Polecam prasę katolicką (po 6 zł) leżącą przy wyjściu na stoliku
Solenizantom życzę obfitości łask Bożych a gościom miłego pobytu w Parafii Cigacice.

ks. Jerzy Filipkowski


… Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.*

  • Czytanie z Księgi Rodzaju

Kończąc mszę ks. proboszcz podziękował za udział w wizytacji wszystkim zaangażowanym. Podziękował za udział w spotkaniach z ks. Bp w kościele, na cmentarzu, w szkole. Paniom za pracę w kuchni (Panie: Anna i Aneta) oraz za dary do kuchni. Podziękował za to co trzeba było przygotować z racji wizytacji w kościele, witającym Biskupa, Pani organistce i innym śpiewającym, ministrantom i lektorom. Przeprosił że nie wszystko się udało zrealizować ale ks Bp jest już słusznego wieku (85 lat) i prosił o skrócenie wieczornego spotkania.

Waldek Włodek