Podstawówka bez dyrektora?

Jeszcze do 3 czerwca 2019 roku do godziny 17.00 zainteresowani mogą składać w zamkniętych kopertach oferty w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Oferty powinny być w zamkniętych kopertach złożone osobiście (w Biurze Obsługi Interesanta UM) bądź przesłane na adres: Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.

Szczegóły konkursu są dostępne pod adresem KONKURS bądź w załącznikach poniżej:

Cigacice sp1

Cigacice sp2

Cigacice sp3

W związku z kiepską sytuacją szkolnictwa w Polsce jak na razie nie słychać o chętnych na to stanowisko. Wydział Oświaty również nie udziela takich informacji z przyczyn oczywistych. Z „rozpytania” w innych miejscach dowiedzieliśmy się że jak na razie wpłynęła jedna oferta!