Podstawówka bez dyrektora?

Jeszcze do 3 czerwca 2019 roku do godziny 17.00 zainteresowani mogą składać w zamkniętych kopertach oferty w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Oferty powinny być w zamkniętych kopertach złożone osobiście (w Biurze Obsługi Interesanta UM) bądź przesłane na…