Nie promują

Po licznych i obfitych opadach w południowo-wschodniej Polsce na Wiśle przemieszcza się fala powodziowa. Po przepłynięciu Krakowa i szerokim rozlaniu powoli opada i przemieszcza się dalej. Podobnie wygląda sytuacja na Odrze. Stopniowo podnosi się poziom wody w kolejnych portach i…