Czas rewizji stanu

Jak Nas poinformowano (www.sulechow.pl) zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Kodeks Wyborczy, dz. u. z 2019 r poz 684) został sporządzony spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.…