Naukowcy w Sulechowie

Specjaliści z różnych dziedzin (archeologii, historii, archiwistyki, fortyfikacji i innych) spotkają się w najbliższy poniedziałek i wtorek 13/14 maja w Sulechowie. Pod patronatem honorowym Marszałek Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Archeologicznego w Świdnicy i Miasta Sulechowa w poniedziałek i wtorek w Sali Zboru i auli UZ w Sulechowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. NIE TYLKO SIEDEM WIEKÓW.  Jej otwarcie nastąpi o 9.00 i po powitaniu przybyłych gości z porządkiem konferencji nastąpi pierwszy wykład specjalisty od archeologii z Muzeum w Świdnicy, mgr Pawła Stachowiaka. Tematem wykładu będzie: Zarys historii badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta i w jego okolicach. Zaraz po nim dr Bartłomiej Gruszka z Instytutu Archeologii i Etnologii opowie o: Starszym okresie wczesnego średniowiecza w okolicach Sulechowa. Dr Mariusz Michalak z M.A.Ś.N. w Świdnicy wygłosi referat: Zwierciadło epoki? Realizm wyobrażeń późnośredniowiecznej kultury materialnej na ołtarzu pasyjnym pochodzącym z kościoła parafialnego w Sulechowie. Po referacie dyskusja plenarna w nawiązaniu do wygłoszonych referatów. Po dyskusji kolejne punkty programu zgodnie z harmonogramem jak na plakacie.

Na pierwszy dzień program konferencji przewidziany jest do 18.00 ale za to drugi dzień zacznie się nieco później bo o 11.00 i już w innym miejscu bo w auli zamiejscowego budynku UZ w Sulechowie. Dzień pełen referatów też będzie nieco krótszy bo jedynie do 17.30 lub wcześniej jeśli dyskusja się zakończy wcześniej. Zarówno pierwszego dnia jak i drugiego na konferencji wystapią goście zagraniczni, którzy też mają do powiedzenia gdyż to były kiedyś ziemie wchodzące w skład ich państwa, Niemiec.  Z zagranicy wystąpią m.in. Anna Fuchs, prof. Claudia Schnurmann, dr Markus Berger, dr Brigitte Klosterberg. Konferencję zakończy dr hab. Bogumiła Burda z prof UZ dr Bogumiłem Husak.

Zapraszamy serdecznie na konferencje, która wydaje się być oprawą do promocji książki pt. Sulechoviensia  t. II, która się odbędzie o 17.00 w poniedziałek 13 maja w Zborze.

Zapraszamy