Czas rewizji stanu

Jak Nas poinformowano (www.sulechow.pl) zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Kodeks Wyborczy, dz. u. z 2019 r poz 684) został sporządzony spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Spis będzie udostępniony, do wglądu, w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, w Biurze Ewidencji Ludności (pokój 003 D, parter) w dniach od 6 maja do 20 maja 2019 r., w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek: 7.15-17.00

od wtorku do czwartku: 7.15-15.15

piątek: 7.15-13.30

o czym zawiadamia

Burmistrz Sulechowa  – Wojciech Sołtys

Wszyscy chętni do wzięcia udziału w wyborach europarlamentarnych o niepewnym bycie meldunkowym winni udać się do urzędu by sprawdzić czy zostali ujęci w nim. W przypadku braku Naszego nazwiska w spisie można się dopisać składając oświadczenie. W przypadku braku naszego nazwiska w spisie nie będziemy mogli głosować w swoich miejscach zamieszkania.

Polecamy pamięci ten ważny akt.