3 maja świętujemy

Dziś wielki dzień dla Polaków i dla Polski. 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i Święto Narodowe Trzeciego Maja które zostało uchwalone po raz pierwszy w 1919 roku (po odzyskaniu Niepodległości) oraz w 1990. Jest to również w kościele dzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – głównej Patronki Polski.

W Sulechowie obchody tego ważnego dla Polaków święta rozpoczęto od celebrowania Mszy świętej w kościele pw. sw. Stanisława Kostki przez ks. kan. Józefa Tomiaka, ks. kan. Andrzeja Szkwarka oraz kapelana sulechowskich żołnierzy, ks. majora Tomasza Szeflińskiego. W kościele były obecne liczne delegacje i poczty sztandarowe jak również mieszkańcy gminy i miasta. Po Mszy w asyście kompanii honorowej 5Lpa ulicami miasta pod pomnik Chwały Oręża Polskiego przemaszerowali jej uczestnicy. Pod pomnikiem po złożeniu meldunku przez dowodzącego uroczystością mjr W. Wiśniewskiego po dowódcy pułku ppłk A. Danielskiemu podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn. Następnie wystąpił Burmistrz Sulechowa, który w swoim wystąpieniu przywrócił pamięci 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (…)

„3 maja 1791 roku dla narodu polskiego był dniem świętości. Sejm czteroletni rozpoczął reformy, utworzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa i poprawy sytuacji społeczeństwa oraz odniósł się do obecnych czasów słowach: to jak będzie wyglądała nasza Ojczyzna, a w niej nasza gmina zależy tylko od nas.”

Po wystąpieniu W. Sołtysa, st. chor. R. Kuzikiewicz odczytał decyzję o mianowaniach na stopnie wojskowe. Awanse otrzymali : na stopień sierżanta – plut. Sylwester Ryśkiewicz oraz plut. Andrzej Szymaszek. Aktu wręczenia dokonali – ppłk Artur Danielski wraz z Burmistrzem Sulechowa. Następnie ppor. Marcin Bujas przeprowadził Apel Pamięci, po którym kompania honorowa oddała trzykrotną salwę.
Na zakończenie uroczystości delegacje władz gminy i powiatu zielonogórskiego, sulechowskiego pułku, księża parafii, kombatanci, radni, przedstawiciele partii politycznych, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, policjanci, strażacy, sołtysi, harcerze, młodzież oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy oddali hołd składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Chwały Oręża Polskiego .
Tradycyjnie po uroczystości Burmistrz Sulechowa zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na kawę i słodki poczęstunek w kawiarni Delicjusz.

Przemarsz po Nabożeństwie pod pomnik ChOP

Podniesienie flagi państwowej na maszt

wystąpienie gospodarza gminy, Sołtysa Wojciecha – burmistrza

nominacje również jednym z elementów majowych uroczystości

wszystko w asyście pocztów sztandarowych 5 Lpa i innych organizacji oraz rzeszy mieszkańców Sulechowa i gminy.

a po uroczystości i odprowadzeniu pododdziałów do miejsca zakwaterowania tradycyjnie uroczystości ciąg dalszy w kawiarni dawnego zboru w Delicjuszu na które zaprosił mieszkańców Burmistrz Sulechowa.

 

dziękuję za tekst i foto TR, KŚ.