Myśli moje nie są myślami waszymi

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.*

Ogłoszenia duszpasterskie na 25 niedzielę zwykłą 24 września 2023 roku.

 1. W piątek przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Z tej racji dziś w naszej Parafii przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła – naszego Patrona.
  Suma odpustowa z procesją wokół kościoła o 14.00. Okazja do spowiedzi od 13.15
  Z racji odpustu można zyskać odpust zupełny (stan łaski uświęcającej lub spowiedź, Komunia święta i modlitwa wg intencji Ojca świętego. Można go ofiarować za siebie lub za kogoś zmarłego.
 2. W piątek po mszy godzinna adoracja w ciszy.
 3. Od przyszłej niedzieli zaczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej.
 4. Przyszła niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Po mszy wystawienie najświętszego sakramentu i nabożeństwo eucharystyczne. Szczególnie za naszą Parafię i Ojczyznę. Po nabożeństwie również zmiana tajemnic żywego różańca.
 5. Intencje mszalne na najbliższe dni:
  środa ……………………. 18.00 +Ryszard Frolick
  czwartek ………………. 18.00 + Jacek Stawicki
  piątek …………………… 18.00 Arleta Subsar – Lukawski
  sobota …………………..18.00 ++ Józefa i Ignacy Migdał, Danuta i Henryk Zabłoccy.
  niedziela ……………….09.00 DB I Róża
  ………………………………. 11.00 DB Zofia, Michalina, Michał, Oliwier, Stanisław.
 6. Polecam prasę katolicką (po 10 zł) na ławce przy wyjściu z kościoła.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.*

* Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz.55, 6-9)