Konferencja PIP na UZ

Wczoraj na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja na temat „Kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł pracy”. Zorganizowano ją wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych UZ. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób z różnych regionów Polski z których najważniejszą była chyba Pani…