Nie zatwardzajcie serc

„Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *jak na pustyni w dniu Massa,gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».„* Ogłoszenia duszpasterski na 23 niedzielę zwykłą 10 września 2023 roku ks.…