Po woli do celu

A celem tym jest stary most na Odrze w Cigacicach jak nowy. Jak wcześniej pisaliśmy, doszło w końcu 26 lutego do podpisania umowy na jego remont. W ubiegłym tygodniu nastąpiło w końcu przekazanie terenu budowy wykonawcy – wrocławskiemu konsorcjum, które w międzyczasie, nie tracąc czasu dokonywało szczegółowych oględzin mostu. W piątek 20 marca nastąpiła instalacja pierwszych kontenerów roboczych na przedmościu od strony Cigacic. O fakcie tym poinformowało na portalu społecznościowym (fotki) parę osób ale nic o tym ie pisząc.
My zaś zasięgnęliśmy informacji u „źródła” można by rzec, w starostwie powiatowym. Członek zarządu Powiatu Zielonogórskiego potwierdził nam możliwość zamknięcia przeprawy już na początku kwietnia ale daty konkretnej nie ma. Na pytanie o spotkanie z miejscową ludnością, ze względu oczywistych nie może być mowy…

kontenery robocze już ustawione w piatek 20 marca
zajmują prawie cały skwer