PCK w rejonie

30 delegatów z siedmiu klubów HDK i PCK zrzeszonych w Sulechowski PCK obradowało wczoraj w restauracji POD ANIOŁAMI na corocznym zjeździe. W tym roku zjazd miał charakter sprawozdawczo – wyborczy. Swą 4-letnią kadencję zakończył na fotelu prezesa Pan Romuald Modrzyk, który w imieniu zarządu PCK złożył sprawozdanie z tej kadencji. Zebrani na zjeździe delegaci jednogłośnie to sprawozdanie przyjęli i wybrali nowy zarząd. W jego skład, w wyniku wyborów, weszli:
– Romuald Modrzyk – Prezes (ponownie powierzono mu tą zaszczytną funkcję)
– Tomasz Rybarczyk – wiceprezes,
– Jan Kowalczyk – sekretarz
– Marta Twardowska i Ewa PrzybyłaMężyńska jako członkowie zarządu.

Prezes sprawozdaje

Na zjeździe wybrano również Komisję Rewizyjną w skład, której weszli:
– Stanisław Jarowicz,
– Halina Pacyna
– Beata Hołowko.
Kolejne wybory dotyczyły delegatów na zjazd Okręgowy PCK w Zielonej Górze. Na zjazd z naszego rejonu pojadą:
– Romuald Modrzyk,
– Tomasz Rybarczyk,
– Radosław Korach,
– Renata Chwin
– Janek Kowalczyk.
Gratulacje Panowie i Panie

sekretarz nadzoruje zebraniu
delegaci słuchają z uwagą