Koronawirus już groźny

Dlatego też odpowiednie służby (wojewoda, starości, burmistrzowie i wójtowie) zostali zobligowani do poinformowania swoich ziomków (mieszkańców) o zasadach postępowania w tym okresie. Nasz burmistrz wydał zatem taki KOMUNIKAT:

K O M U N I K A T

Szanowni Mieszkańcy gminy Sulechów,

w związku ze stwierdzonym przypadkiem wystąpienia koronawirusa na terenie województwa lubuskiego zalecamy:
1) ograniczenie przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych (np. instytucje, urzędy, banki, poczta, sklepy),
2) załatwianie spraw z Urzędem Miejskim Sulechów poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub elektroniczny (e-PUAP),
3) dokonywanie wszelkich płatności na rzecz gminy w formie elektronicznej,
4) ograniczenie wyjazdów za granicę,
5) ograniczenie uczestnictwa w imprezach masowych,
6) częste wietrzenie pomieszczeń,
7) dezynfekcję klamek, włączników/wyłączników, biurek, krzeseł środkami na bazie alkoholu,
8) w toaletach publicznych nieużywanie suszarek elektrycznych i stosowanie ręczników papierowych,
9) ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami z (klientami; ale też np. podawania ręki na powitanie),
10) dezynfekcję pomieszczeń, jeżeli jest to możliwe.

Zalecenia powyższe wypracowane zostały podczas spotkania 4 marca 2020 r. Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze.

NFZ w swoim komunikacie informuje o zasadach bezpieczeństwa związanych z koronawirusem:
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową, np. grypie sezonowej (w przypadku której szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
• Często myj ręce używając mydła i wody (namydlaj min. 30 sekund), a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub chusteczką.
• Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
• Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, to powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną w Zielonej Górze tel. 68 325 46 71 (do 75) wew. 222, a w przypadku bardzo nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego w Zielonej Górze tel. 68 329 64 89.
Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia wyjaśniaj telefonicznie.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

NUMERY KONTAKTOWE
INFOLINIA NFZ w sprawie koronowirusa – tel. 800 190 590.
SANEPID – tel. 507 055 962
Oddział Zakaźny w Zielonej Górze – tel. 68 329 64 78, 68 329 64 81

to ciąg dalszy ostrzeżeń ze strony UM Sulechów