Zmiany, zmiany

Dziś w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Sulechowie w wymaganej ilości (zgodnie ze Statutem) zwołano sesję RM w Sulechowie. Godzina była też nadzwyczajna bo zwykle sesja zaczyna się o 10.00 lub 12.00, tym razem była to 16.00. To był jasny sygnał dla mieszkańców gminy żeby licznie się pojawić i pokazać siłę – jakiej masie obywateli zależy na tym aby ta hodowla nie zaistniała w naszej gminie. Niestety, nie wielu na to zareagowało a przyczyną mógł być słaby przepływ informacji bo i my dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu na krótko przed. Zupełnie jak o tym, że z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sulechowie odbyła się dziś projekcja filmu „Ułaskawienie”. Podejrzewamy, że zdjęć z projekcji nie będzie bo niewielu młodych ludzi da się namówić na marnowanie czasu lekcyjnego, żeby po godzinach albo w domu nadrabiać materiał.
Wracając do dzisiejszej sesji, po raz kolejny odnotowaliśmy nieobecność byłego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej S.K. w obradach nad tak ważkimi sprawami. Zapytani o to radni – uchylali się od odpowiedzi brakiem kompetencji w tym temacie. Na sesji przede wszystkim, wszystkie przewidziane programem projekty uchwał jak i drobne poprawki zostały zaakceptowane jednogłośnie 20 głosami za przy jednym nieobecnym.
Sesja zwołana została w celu przegłosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego części terenów w miejscowości Kalsk.
Szczegóły tutaj

widok na sale przed I dzwoonkiem
widok z drugiej strony
z braku laku dobry … sołtys – Krystyna Talaga prosi radnych o pomoc. Żaden nie miał nic do powiedzenia poza Naszym, Zbigniew Trompa
Burmistrz odpowiada na pytania i uwagi Pani Krysi
Radny Rerus (jak zawsze) ma coś do dodania, tym razem słusznie – poprawił Panią Radczynię!