Krężoły rules?

Jesteśmy znaczącą wsią w Gminie Sulechów bo mamy 15% radnych Radzie Miejskiej – tak rozpoczął Nasze spotkanie w sali wiejskiej, pamiętającej czasy Gierka, radny powiatowy Ryszard Górnicki (PIS). Na myśl od razu przyszło że zaraz pewnie wymogą tu na burmistrzu…