Schwarz – czarno to widzę

Podobnie jak i poprzednie 17 razy tak i w Mozowie burmistrzowie byli sporo czasu przed mieszkańcami więc ucięli sobie pogawędkę z Panią sołtys. O godzinie 17.oo kolejne spotkanie rozpoczął zaś Sołtys … Wojciech (burmistrz Sulechowa) przedstawiając swego zastępcę, który sprawuje…