Niespodzianki nie było

Dziś na sali lustrzanej miejscowej Szkoły Podstawowej w Cigacicach odbyło się ostatnie zebranie wyborcze sołtysa i Rady Sołeckiej w Gminie Sulechów w kadencji 2018 – 2023. Dziś w tej sali (po raz piąty) wybierano, tym razem: sołtysa i Radę Sołecką wsi Nowy Świat. Dotychczasowy sołtys bardzo ładnie postąpił w swoim sprawozdaniu wyjaśniając zebranym, że podwaliny swojego sukcesu zostały wykute przez jego poprzednika, który też dbał o wieś jak inni sołtysi. Miło było to słyszeć Panu Waldkowi, który ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować 2,5 roku temu. Wiesław Kołakowski wyjaśnił również, że choć nie chciał wtedy to teraz jest mądrzejszy i tą kadencję jeszcze poprowadzi sprawy wsi ku lepszemu.

Jednak, żeby relacja była po kolei wybrano najpierw komisję skrutacyjną, która zajęła się zadaniami jej powierzonymi przez pracowników Biura Rady Miejskiej a Wiesław zdawał relacje z dokonań i dzięki komu ich dokonał. W komisji skrutacyjnej zasiedli: Pan Jacek Golomski, Pani Katarzyna Kołakowska i Pani Paulina Janiak. Zanim sołtys rozpoczął swoje sprawozdanie zgłoszono również kandydatów na funkcje sołtysa. Kandydatami byli Pan Wiesław Kołakowski i Pan Robert Pokrywiński, który nie chciał kandydować.

Kiedy karty do głosowania się drukowały Pan Kołakowski przedstawił sprawozdanie ze swej działalności podkreślając, że sam nie zrobi nic, potrzebna jest pomoc sąsiadów, których jakby co raz więcej ale do pracy jakby mniej. Potem sprawne głosowanie i już po 5 minutach mieliśmy

Na 19 uprawnionych obecnych na sali Pan Kołakowski dostał 18 głosów (1 nieważny).

Następnym punktem wyborów było wybranie opcji z ilu radnych ma się składać Rada Sołecka wsi. Padły propozycje: trzech osób (Pani H. Kołakowska ) i pięciu osób w RS (Pan W. Kołakowski). Mieszkańcy wybrali pięcioosobowy skład Rady, W związku z tym zgłoszono … cztery kandydatury i pojawił się problem, na sali nie było więcej chętnych!?! Po namowie zgodziła się osoba wcześniej odmawiająca (podobnie jak 2,5 roku temu Pan Wiesław na sołtysa). W wyniku głosowania do rady sołeckiej weszli: Panowie: Robert Pokrywiński i Michał Janiak oraz Panie Magdalena  Sadło, Lidia Pankowska, Renata Sawicka. Kandydaci dostali po 15 głosów na 16 głosujących obecnych na sali.

Na tym zebranie się skończyło, najszybciej chyba ze wszystkich wsi 🙂