Jeszcze nie…

Jeszcze nie opadł kurz po wizycie w Obłotnem, gdzie po raz siedemnasty zatrzymał się pojazd pracowników Biura Rady Miejskiej z przenośną kotarą i urną wyborczą. Było to w poniedziałek. Dziś mimo licznych obowiązków służbowych, rodzinnych pojawili się przed 18.00 w Okuninie. Wieś na skraju wschodnim Gminy Sulechów, przy drodze na Poznań. Tam mieszka około 110 uprawnionych do głosowania obywateli. Na salę, gdzie przed 18-stą Pani Krysia (z biura RM) przygotowała sprzęt niezbędny do sprawnego przeprowadzenia wyborów, przybyło w sumie 40 uprawnionych do głosowania. Jak zauważył przewodniczący zebrania (radny Cz, Grzeszyński) to prawie 50% uprawnionych w tej wsi. Byli młodzi, starsi, niepełnosprawni i zdrowi, wszyscy przyszli wybrać sobie sołtysa i nową Radę Sołecką. Wszyscy nastawieni optymistycznie, radośni i życzliwi. Nikt nie spojrzał bykiem na obcego co się po sali kręcił i zaglądał w różne kąty, robił zdjęcia. Na samym wejściu dotychczasowy sołtys wstał i przywitał go jakby się go spodziewał. Mimo, że obsługa zebrania była uszczuplona (czego pewnie nawet mieszkańcy nie zauważyli) przebieg zebrania był sprawny. Przewodniczący swym donośnym głosem w odpowiednich momentach dyscyplinował do słuchania rozweselone towarzystwo. Pani Krysia sprawnie wyjaśniała zawiłości wyborów i przepisów prawa w tym względzie. Wielką pomocą była sprawna Komisja skrutacyjna wybrana po przywitaniu zebranych na sali. Sprawne przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i już zgłaszanie kandydatur na sołtysa. Było dwoje kandydatów: Paweł Hałamko (kandydat Piotra K – dotychczasowego sołtysa) i Aneta Rabcewicz (zgłoszona przez innych mieszkańców). Sprawny wydruk kart do głosowania, małe zamieszanie przy urnie i … już wyniki. Nowym sołtysem Okunina na najbliższe 5 lat został…a Aneta Rabcewicz stosunkiem głosów 32 do 8!!!

Potem szybkie pytanie: ilu członków Rady Sołeckiej chcą mieszkańcy? Oczywiście w myśl statutu wsi ich liczba nie może być mniejsza niż 3 ani większa niż 5. Po sugestii Nowej Pani sołtys (pierwsza decyzja ;)) wszyscy się zgodzili na 5-osobową RS. Następnie zgłoszenie … 6 kandydatur: Ewa Skałecka, Justyna Bocer, Angelika Baśniak, Wanda Rabcewicz, Sylwester Bocer i Paweł Hałamko. Zgodnie z tradycją (w innych wsiach) ostatni odpadł i nie wszedł do RS. Zebranie – spotkanie mieszkańców wsi Okuninu przebiegało w rodzinnej sympatycznej atmosferze i w takiej też mieszkańcy się rozstali z gośćmi przybyłymi z Sulechowa, Bukowa i Nowego Światu. Na zakończenie Pani sołtys przyjmowała gratulacje rzucając zaciekawione spojrzenia na otoczenie. Wyglądała na nieco zdziwioną wyborem jej osoby po tak krótkim zamieszkaniu we wsi. Widać Okunin potrzebuje zmian to i zaprzęgnęli Panią Anetę do tego dzieła oferując swą pomoc wyrażoną w chęci pracy w Radzie Sołeckiej.

Brawo Wy Brawo Pani sołtys