Jak zapowiadaliśmy

Jak zapowiadaliśmy tak się stało, w Mozowie na 16 etapie maratonu wyborczego ponownie wygrała dotychczasowa władza – super menadżer wsi Maria Łukomska ( w prywatnej rozmowie stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez tej funkcji i pracy dla swojej wsi). Na powitanie mieszkańców podążających na zebranie wyborcze stanęła u drzwi i witała ich serdecznie instruując że należy się wpisać na listę obecności aby móc głosować. A było kogo witać gdyż w sumie na spotkanie mieszkańców z Przewodniczącą Rady Miejskiej i pracownikami biura Rady Miejskiej przyszło ponad 67 osób (początkowo). W trakcie zebrania, podobnie jak w innych wsiach dochodzili następni co dało łączną sumę 71 mieszkańców na 295 uprawnionych w tej wsi. Zebranie rozpoczęła po 18 tej jego przewodnicząca Izabela Wojewoda. Po obecności na kilku takich prowadziła je już w miarę sprawnie z małą pomocą Pana Bartosza Budy, który ograniczył się do spraw technicznych (objaśnienie komisji skrutacyjnej co mają robić, wydruk kart itp).

Na wstępie po powitaniu zebranych i gości (pracownicy Biura RM, były sołtys Nowego Świata i sołtys Brodów) wybrano skład Komisji skrutacyjnej w osobach: Paulina Zwolak-Bondaruk, Zofia Szymańska, Katarzyna  Zawodna. Podobnie jak w większości wsi sulechowskich Panie sprawnie pracują i jeszcze lepiej liczą. Po ogłoszeniu zgłaszania kandydatur na sołtysa wyszło na jaw, że wieś również nie widzi nikogo innego na stanowisku sołtysa jak dotychczasową Panią sołtys. W związku z tym listę kandydatów na sołtysa zamknięto i przystąpiono do wydruku kart do głosowania. W przerwie kiedy się te karty drukowały Pani sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Podziękowała w nim Radzie i innym osobom (organizacjom) za pomoc w działaniach rozwijających wieś. Następnie wszyscy chętnie przystąpili do głosowania co dało szybkie rozwiązanie i wynik wyborów (dzięki komisji skrutacyjnej). W głosowaniu tajnym Pani sołtys została ponownie wybrana przez 66 uprawnionych przy 5 głosach nieważnych.

Po ogłoszeniu wyników gratulacje złożyła szefowa Komisji Skrutacyjnej a zaraz potem przewodnicząca zebrania i … my. Od mieszkańców Pani Maria dostała gromkie brawa.

Kolejny punkt zebrania to wybór w iloosobowym składzie ma funkcjonować RS. Były propozycje 3, 4 i 5 osobowej RS. Mieszkańcy Mozowa wybrali opcję 5 osobową i … zgłosili 6 kandydatów. Jasne było że jeden z nich nie zasiądzie w Radzie. Zgłoszono następujące kandydatury:

Aleksandra Kaźmierska
Angelika Tkacz
Anna Piasecka
Kacper Brzostowicz
Jarosław Harbut
Jan Samociak.

W wyniku głosowania tajnego w którym brało udział 55 uprawnionych (reszta już opuściła zebranie) powyższe kandydatury uzyskały: 46, 45, 50, 46, 49 i 22 głosy. W związku z powyższym do RS wsi Mozów weszli: Aleksandra Kaźmierska, Angelika Tkacz, Anna Piasecka, Kacper Brzostowicz, Jarosław Harbut. Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z Panią sołtys dla całej wsi.

Przybywających na zebranie Pani sołtys wita u drzwi … swoich

Liczne grono wiernych mieszkańców przybyło wypowiedzieć się jak rządziła Pani sołtys

zebranie otwierała i zamykała po 90 minutach Przewodnicząca RM i zebrania Izabela Wojewoda

Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja skrutacyjna