Nie 7 a 15-te

W dniu 29 kwietnia 2019 roku jako piętnaste z rzędu odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze we wsi Głoguszu. W związku z niedyspozycją przewodniczącego zebrania (mianowanego przez Radę Miejską) zebranie przełożono z dnia 25 marca (miało być siódme w kolejności) na ten właśnie dzień.

W zebraniu na 113 uprawnionych mieszkańców sołectwa wzięło udział 42 osoby (w tym dwie osoby dopisane podczas zebrania na podstawie przedstawionego oświadczenia o zamieszkaniu).  Zebraniu przewodniczył Roman Wilczyński – Radny RM w Sulechowie (sołtys sąsiednich Kij). Z ramienia biura RM w zebraniu uczestniczył również Bartosz Buda pomagający w obsłudze technicznej zebrania (nadzór nad porządkiem obrad oraz wydruk kart do głosowania).

Zebranie otworzył Pan Wilczyński witając mieszkańców sołectwa i dotychczasową Panią sołtys Krystynę Smagło. Następnie dla sprawności i ważności zebrania powołano Komisję skrutacyjną którą po instrukcji przedstawionej przez Pana Budę wybrano z obecnych na sali mieszkańców. W skład komisji powołano Panów: Marka Góreckiego, Jana Jezierskiego i Adama Olejnika, którzy wyrazili chęć pracy w komisji. Więcej chętnych do pracy na rzecz mieszkańców w komisji nie było to też zamknięto listę zgłoszeń. Jednomyślnie o tym zdecydowano jak i o składzie komisji.

W kolejnym punkcie zebrania zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa wsi:

  1. Pana Michała Grzymsławskiego
  2. Krystynę Smagło (dotychczasowa sołtys wsi)

W trakcie przygotowywania kart do głosowania Pani sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie po jego przedstawieniu.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu na nowego sołtysa głosowało 25 osób i wybrano ponownie Panią Krystynę. Jej rywal Pan Michał otrzymał 17 głosów poparcia. Po ogłoszeniu wyników wyborów nikt nie wnosił zastrzeżeń do protokołu z wyborów co zostało jednogłośnie przegłosowane.  Jednogłośnie zaakceptowano również skład komisji skrutacyjnej do kolejnego etapu wyborów (Rady Sołeckiej). W wyborze RS wzięło udział już tylko 29 osób ze 115 uprawnionych (dwóch dopisanych na podstawie oświadczenia). W następnym głosowaniu mieszkańcy zdecydowali, że RS będzie w najbliższej 5 letniej kadencji będzie się składać z pięciu radnych. Do jej składu zgłoszono tylko pięć osób: Dariusza Miłka, Katarzynę Kitowicz, Danutę Jezierską, Martę Olejnik i Mariolę Smagło. Wszyscy kandydaci otrzymali pełne poparcie do pracy w strukturach RS wsi Głogusz.

Po zrealizowaniu tego punktu i ogłoszeniu wyników Pan Wilczyński podziękował mieszkańcom za udział w wyborach i spotkaniu gratulując jednocześnie nowo wybranym po czym zamknął zebranie.

Na potwierdzenie tego iż wszystko co tu napisaliśmy jest prawdą z dokumentację wyborczą można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej sulechowskiego ratusza.