Wiadukt Nowaka

Stara pieśń vel piosenka : „budujemy mosty dla Pana Starosty” również tutaj funkcjonuje, gdyż było nie było, Zielona Góra to miasto powiatowe i choć ma Janusza za prezydenta to i starostą jest też w pewnym sensie.

Jakiś miesiąc temu zauważyłem nowy szyld na placu budowy (sic!) rozbiórki starego wiaduktu wschodniego na al. Zjednoczenia w Zielonej Górze. W ostatnim tygodniu na drugim końcu tego obiektu ponownie moją uwagę przykuł hałas tam czyniony. Wybrałem się zatem tam na zwiad i oto efekty, które przedstawiam Państwu poniżej.

W czwartek 24 sierpnia Janusz Kubicki podpisał umowę z firmą Nowak Mosty z Dąbrowy Górniczej, która „naprawi” wschodnią nitkę wiaduktu na ul. Zjednoczenia (w stronę Przylepu). Wartość kontraktu to 25,441 mln złotych. Zakres robót tego odcinka jest bardzo rozległy ale za 18 miesięcy (od wejścia na plac budowy) ma być gotowy nowy wiadukt (nitka w miejscu wyburzonego).

Zakres zadania:

− rozbiórka układu drogowego (jezdnia, krawężniki, balustrady, bariery, część chodnikowa) na dojeździe od strony Trasy Północnej,
− rozbiórka ław betonowych podpór wiaduktu oraz schodów w tym zabezpieczenie wykopów,
− rozbiórka nawierzchni betonowej pod wiaduktem w obrębie podpór oraz pod zbiorniki,
− roboty ziemne,
− wzmocnienie istniejącego posadowienia palowego podpór,
− wykonanie podpór oraz ustroju nośnego,
− montaż łożysk,
− montaż urządzeń dylatacyjnych,
− wykonanie żelbetowych płyt przejściowych na dojazdach,
− wykonanie izolacji poziomej na płycie i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej,
− wykonanie nowych elementów gzymsów oraz kap,
− montaż nowych elementów krawężników, balustrad oraz barier i bariero-poręczy,
− wykonanie warstw nawierzchni jezdni na wiadukcie,
− wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na kapach chodnikowych,
− montaż elementów odwodnienia,
− powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami typu PCC,

− wykonanie izolacji powierzchni odziemnych,
− odtworzenie schodów prowadzących na obiekty,
− wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp,
− wymiana istniejącego oświetlenia wraz z instalacją zasilającą,
− wykonanie układu drogowego na dojeździe do wiaduktu,
− montaż oznakowania stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
− przywrócenie do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu budowy.

Nowy wiadukt będzie posiadał następujące parametry, które (mam nadzieję) spełnią wymagania wszystkich obecnych i przyszłych norm budowy przy takich obiektach.

– Konstrukcja: 16-przęsłowa, posadowienie wiaduktu pośrednie na palach
– Długość całkowita: Lc = 338,30m
– Rozpiętości teoretyczne: Lt = 20,45; 21,40; 21,40; 20,90; 20,90; 21,40; 21,40; 20,90; 20,90; 21,40; 21,40; 20,90; 20,90; 21,40; 21,40; 20,25m
– Szerokość całkowita: 11,45m
– Nośność wiaduktu: klasa A
Przez teren budowy przebiegają dwie naturalne przeszkody:
– linie kolejowe 273, 370; i ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego.

W związku z powyższym należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu na Dąbrowskiego i przy łączeniu nowego wiaduktu ze Zjednoczenia w odpowiednim okresie. Ale jak to bywa zwykle:

„żeby było lepiej musi być kiedyś gorzej”

opracowanie WJW
na podstawie i informacji z >>>>>>>