Dopinanie budżetu

Edit!Burmistrz w Kruszynie i Cigacicach 27 listopada, godziny bez zmian!Kolejna zmiana: Okunin – 4.12.2023 godzina 19.00 (za 21.11.g. 16.30)Klępsk – 21.11.23 godz. 16.30 Jak wiadomo powszechnie, koniec roku to okres dopinania sformatowanego wcześniej budżetu firm, gmin, powiatów i wielu innych…