Oblodzone Orzewo

Kolejny odcinek drogi powiatowej przebiegającej przez Radomię i Orzewo wyremontowany. Chociaż kilkaset metrów nowej drogi cieszy mieszkańców jak nie można inaczej. Dziś w Orzewie na jej otwarciu spotkali się: Wicewojewoda Lubuska, Wicestarosta Zielonogórski, Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Wójt Gminy Świdnica,…