Dopinanie budżetu

Edit!
Burmistrz w Kruszynie i Cigacicach 27 listopada, godziny bez zmian!
Kolejna zmiana: Okunin – 4.12.2023 godzina 19.00 (za 21.11.g. 16.30)
Klępsk – 21.11.23 godz. 16.30

Jak wiadomo powszechnie, koniec roku to okres dopinania sformatowanego wcześniej budżetu firm, gmin, powiatów i wielu innych podmiotów, które zamierzają coś robić w następnych latach. Przy okazji zmian w prognozowanych wydatkach trzeba też zmienić Plan wieloletni wydatków.

Jak ogłosiła Gmina Sulechów na swoich portalach internetowych i społecznościowych, już dokładnie za tydzień, w poniedziałek 20 listopada burmistrz Sulechowa z asystą rozpoczyna odwiedziny we wsiach. Plan odwiedzin przygotowany jest, na średnio dwa spotkania dziennie. Nawet się nie dziwię temu bo jakby miały być pojedyncze spotkania – mogłoby czasu nie starczyć do świąt.

Swoją wędrówkę budżetową pan Wojciech zaczyna od jednej z odległych od miasta wsi – położonego na północy gminy, Karczyna. Co prawda, był tam całkiem niedawno ale to było zupełnie w innym celu, to było wielkie święto dla karczynian – otwarcie upragnionej sali wiejskiej. Teraz w tej sali burmistrz wysłucha kolejnych marzeń mieszkańców. Należy się jednak liczyć z tym, że jest w gminie więcej wsi … Spotkanie rozpocznie się o 16.30 by na 17.45 zdążyć do łęgowian zgromadzonych w sali wiejskiej oddanej mieszkańcom już w poprzedniej kadencji.

We wtorek 21 listopada burmistrz będzie rozmawiał z mieszkańcami Okunina o 16.30 i od 17.45 z mieszkańcami Klępska. Kolejny dzień (środa) i kolejna robocza wizyta u swoich wyborców: 16.30 Kalsk i 17.45 Buków. Oba spotkania w salach wiejskich tych wsi.
W czwartek dla odmiany z mieszkańcami Brzezia koło Sulechowa, spotka się w Sulechowie, w SP 1 przy Styczniowej. Kolejne spotkanie niedaleko miasta bo w Mozowie, gdzie tez cieszą się salą wiejską od lat. Piątek, 24 – ego rusza burmistrz w odległe rewiry gminy, do Pomorska i Brodów. Odwiedzi duże wsie z wieloma problemami (jak donoszą mieszkańcy). To będzie pewnie trudne spotkanie więc zaplanowane na koniec tygodnia, żeby do poniedziałku nieco odpocząć.

Odpoczynek będzie do 29 listopada bo tego dnia czeka go co prawda dwa spotkania (godziny stałe) ale spotka się z mieszkańcami aż sześciu wsi. Na pierwszy ogień Kruszyna (w CUS-ie) a potem spotkanie z mieszkańcami Pięciowsi. Dla niezorientowanych jest to cztery wsie i Cigacice wokół których one leżą. Do Pięciowsi od wielu lat należą (w przyszłości Gmina Cigacice): Nowy Świat, Górzykowo, Leśna Góra, Górki Małe. Łącznie około 1400 mieszkańców z czego ponad 1100 było uprawnionych do głosowania w ostatnich wyborach. Cigacice nadal mają wiele zaległości inwestycyjnych więc na spotkaniu może być na „bogato” w kwestii „żądań”.

Po tym spotkaniu pozostanie na wtorek 30.11. Kije i Głogusz. Cykl spotkań z mieszkańcami burmistrz zakończy wizytą w Krężołach i Obłotnym, za opłotkami Sulechowa (01.12.2023 roku).

Życzymy owocnych rozmów i ciekawych spotkań z gminnymi urzędnikami.

Waldek Włodek