Czuwajcie i bądźcie gotowi

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.*

Ogłoszenia duszpasterskie na 32 niedzielę zwykłą 12.11.2023 roku

 1. Dziś Kościół w Polsce przeżywa Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 2. Po Mszy św – Różaniec za zmarłych połączony z Wypominkami. Po modlitwie za zmarłych – spotkanie dla rodziców dzieci I-Komunijnych. W tygodniu – po Mszy św – modlimy się za zmarłych polecanych w Wypominkach.
 3. Jutro nasz Kościół Diecezjalny czci swoich Patronów: św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Odpust w Sanktuarium Pierwszych Męczenników w Międzyrzeczu.
 4. W dniach 21-26 listopada – uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej w Babimoście. Plakat z program.em uroczystości – w gablotce parafialnej
 5. Intencje Mszy ćw
  środa – 13.00 – +Waldemar Kownacki – Msza pogrzebowa (nie będzie Mszy wieczornej).
  czwartek – 18.00 – + Stanisław
  piątek – + Wiesław Skrzypka (int. od uczestników pogrzebu) – Adoracja w ciszy
  + Stanisław
 6. sobota – 18.00 ++ z rodz. Grązka: Regina (7 rocznica śmierci) i Leszek (4 rocznica śmierci)
 7. niedziela – 9.00- +Walenty Ruta ( 46 rocznica śmierci) i ++ z rodziny
  niedziela -11.00++ z rodz. Czerniak, Gniteckich, Ilnickich i Bielak
  niedziela -12.30+ Stanisław Litwin
 8. Tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny (oba po 10 zł
 9. Dziękuję za sprzątanie (za wkład w nasze Parafialne dzieło) i zapraszam do sprzątania w sobotę. Trzeba pograbić liście więc odpowiednie instrumenty proszę zabrać do tego.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
*

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».*

* czytanie z ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 1-13)