Diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego

W związku z przystąpieniem Powiatu Zielonogórskiego do aplikowania o środki z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadzamy diagnozę potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze następujących dokumentów zgłoszeniowych:

1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;

2. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 lub przesłać drogą elektroniczną na adres email: asystent@pcpr.powiat-zielonogorski.pl 30 września 2023 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego, Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze poinformuje o faktycznie prowadzonym naborze uczestników do Programu.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem:
http://www.gov.pl/…/nabor-wnioskow-w-ramach-programu…

ZAŁĄCZNIKI:

• Program AOON

• Deklaracja chęci uczestnictwa (edytowlany)

• Deklaracja chęci uczestnictwa

• Klauzula RODO

Tekst by to:
PCPR w Zielonej Górze