Konferencja PIP na UZ

Wczoraj na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja na temat „Kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł pracy”. Zorganizowano ją wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych UZ.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób z różnych regionów Polski z których najważniejszą była chyba Pani minister – Główna Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko. Z ważnych oficjeli konferencję otworzyli i w pierwszej kolejności wystąpili:

  • Jerzy Łaboński – Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze,
  • JM prof dr habilitowany – Wojciech Strzyżewski,
  • dr habilitowana – Martyna Łaszewska – Hellriegel.

Moderatorem I części był prof. dr hab. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego.
W tej części omawiano problemy teoretyczne zakładowych źródeł prawa pracy. W tej części głos zabrali:

prof. dr hab. Ludwik Florek z Instytutu Prawa Pracy,
dr hab. Małgorzata Kurzynoga z Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Monika Tomaszewska, prof. uczel. z Uniwersytetu z Gdańska.
dr hab. Artur Tomanek, prof. uczel. z Uniwersytetu Wrocławskiego,
dr hab. Łukasz Pisarzczyk, prof. uczel. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Po ich wystąpieniach zarządzono przerwę kawową choćby ze względu na gorącą atmosferę na sali jak i za oknami w centrum Zielonej Góry.

Po przerwie dyskutanci i prelegenci zajęli się problemami praktycznymi tematu głównego konferencji: Zakładowe Źródła Prawa Pracy. Wśród prelegentów wystąpili praktycy: z Inspekcji Pracy i Uniwersytetów w Warszawie i Łodzi oraz przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych…

Kolejni prelegenci to:
mgr Łukasz Szpilski – OIP Zielona Góra
dr Błażej Mądrzycki – OPZZ
dr habil. Krzysztof Walczak – Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Kurosz – Uniwersytet Łódzki.

Z opinii szefa OIP Zielona Góra, Jerzego Łabońskiego Pani minister wyjechała do Warszawy z satysfakcją dobrze spędzonego czasu…

walwlo@wp.pl