Zaprzyj się samego siebie

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».*

Ogłoszenia duszpasterskie na 22 niedzielę zwykłą, 3 września 2023 roku.

 1. Dziś I niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Po mszy świętej:
  – nabożeństwo eucharystyczne
  – zmiana Tajemnic Różańca Świętego (po rannej mszy)
  Modlimy się dziś szczególnie za naszą Parafię.
 2. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.
  Msza święta o 8.00 na którą zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i nauczycieli.
 3. W piątek 8 września, przypada święto narodzenia NMP. Podczas mszy – poświęcenie ziarna siewnego i nasion. Po mszy – adoracja w ciszy.
 4. W sobotę w Międzyrzeczu – Pielgrzymka mężczyzn do kolebki chrześcijaństwa i polskości. Program pielgrzymki na zdjęciu poniżej. Zapraszam też mężczyzn z naszej Parafii. (jeden na pewno pojedzie motocyklem – przypis autora).
 5. Intencje mszalne na ten tydzień:
  – poniedziałek – 08.00 – za Parafian
  ……………………….. – 12.00 – msza pogrzebowa + Waleria Odważna
  – środa …………. – 18.00 + Jadwiga Ślązak
  – czwartek …… – 18.00 ++ Teresa Rembińska, Regina i Edmund Zuśka,
  – piątek ……….. – 18.00 za Parafian,
  – sobota ……… – 18.00 ++ z rodzina Kurkiewicz: Czesława i Albin,
  – niedziela ….. – 09.00 ++ z rodziny Bryliński: Stanisław i Maria,
  ……………………… – 11.00 ++ Irena, Henryk, Norbert i Mariusz Szablińscy.
 6. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na placu koło szkoły – przy pojemnikach na odpady. Proszę składać tak aby nie zastawić dojścia do pojemników.
 7. Polecam prasę katolicką: Niedziela i Gość Niedzielny – po 10 zł (na stoliku przy wejściu do kościoła).

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
*

*Słowa Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16, 21-27)