Nic nam nie grozi

Takie zapewnienie uzyskaliśmy od burmistrza Sulechowa w rozmowie w piątek 3 kwietnia 2020 roku. Na zadane pytanie a propos lokalizacji w byłych akademikach UZ miejsca kwarantanny dla różnych osób nie mogących jej przechodzić w domach:
WS – żadnego zagrożenia nie ma z tego tytułu gdyż jest to miejsce dla osób poddanych kwarantannie/izolacji i poza tymi osobami nie ma możliwości wyjścia/wejścia osób postronnych.
WS — akademiki są nadal własnością UZ ale z polecenia wojewody lubuskiego zostały one nam (Gminie Sulechów) użyczone z przeznaczeniem dla 90 osób kwarantanny zbiorowej lub 24 indywidualnej.
WS – zabezpieczeniem tego obiektu zajmują się pracownicy Urzędu Miejskiego, Straż Miejska i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakładamy również wykorzystanie pracowników jednostek podległych.

Na koniec zapytaliśmy ()również burmistrza Wojciecha Sołtysa o stosunek do wyborów prezydenckich w tych ciężkich czasach:
WS – Wiemy, że koronawirus ciągle zwiększa ilość zakażonych osób i według opinii autorytetów medycznych to co najgorsze dopiero przed nami. Wierzę głęboko, że patrząc na rozwój sytuacji, wybory prezydenckie jednak zostaną przesunięte na inny termin. Na chwilę obecną nie widzę możliwości przeprowadzenia ich, gdyż wiele miejsc, które do tej pory służyły jako lokale wyborcze są dzisiaj miejscami zamkniętymi. Chcę wierzyć, że zdrowy rozsądek zwycięży.
– A gdyby jednak był Pan zmuszony do organizacji tego „wydarzenia”, jest Pan gotów odmówić tego jak zrobili inni burmistrzowie czy prezydenci?
WS – Mam nadzieję, że w ogóle nie będę musiał rozpatrywać takiej decyzji. Dzisiaj skupiam się na walce z koronawirusem.

Czyli dokładnie tak jak na ostatniej sesji Rady Miejskiej wyraził się Nasz burmistrz.

*WS – Wojciech Sołtys
** NŚ – nowy-swiat.net