Ograniczanie zakażeń

Tak można pokrótce skomentować sytuację miejscowych (region Cigacic) firm zatrudniających większą ilość ludzi. Z naszych informacji wynika, że miejscowy potentat w produkcji wełny m. pracuje pełną parą i tylko kobiety opiekujące się małoletnimi dziećmi chwilowo osłabiają produkcję. Poza nimi paru…