Stop – stopom

„Masowo podpisujemy petycje nawołującą do zniesienia zakazu wejścia do lasu. Dziś prawie pewna jestem, że ten zakaz ma skanalizować nasze niezadowolenie i odciągnąć uwagę od zmian w prawie wyborczym. Miesiąc przed ogłoszonym terminem wyborów dopiero ustalany jest sposób ich przeprowadzenia.…

Jezus w Jerozolimie

Słowa ewangelii wg świętego Mateusza:Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: – «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię.…