Jezus w Jerozolimie

Słowa ewangelii wg świętego Mateusza:
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im:
«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie:
„Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
– «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano:

«Kto to jest?»
A tłumy odpowiadały:
«To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Ogłoszenia duszpasterskie na 6 niedzielę Wielkiego Postu (5 kwietnia 2020)
Dzisiejsza niedziela Palmowa nawiązuje do tryumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, bo tu dokonało się co było zapowiadane: męka, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie. Na pamiątkę tego wydarzenia święcimy dzisiaj palmy.
W dalszym ciągu dotykają nas restrykcyjne rozporządzenia państwowe i kościelne dotyczące epidemii. Są one rozmieszczone w gablotce parafialnej. Najbardziej dotkliwe jest ograniczenie liczby uczestniczących w liturgii do 5 osób. Za nieprzestrzeganie tego rozporządzenia kara wynosi 5000 złotych. Dlatego proszę o wyrozumiałość i zachęcam do uczestnictwa w mszach św. transmitowanych w środkach masowego przekazu (tv, radio, internet). Uczestniczenie we mszy św. to nie oglądanie – ale czynne uczestniczenie w nich – jak w kościele.
Okazja do spowiedzi:
Poniedziałek i wtorek od godziny 17.00
Środa od godziny 9.00
Msze święte:
Wielki Poniedziałek – 18.00 – +ks. Zenon Prętki
Wielki Wtorek – 18.00 – w intencji dotkniętych pandemią
Wielka Środa – 10.00 – +ks. Bogdan Kusiak
Wielki Czwartek – 18.00 – w intencji własnej
Wielką Sobotę – 18.00 – za Parafian
Wielkanoc – 6.00 za Parafian
Wielkanoc – 11.00 – ++Władysław, Marceli, Edward, Łucjan Kasprzak.
Poniedziałek Wielkanocny – msze jak w w niedzielę (6.00 i 11.00).
W oba święta limit obecnych na mszy to 50 osób, a gdy jest przyjęta intencja – pierwszeństwo wejścia do kościoła ma najbliższa rodzina, której ta intencja dotyczy.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.