Na zimne popołudnie

Nie liczymy nikomu i niczego nie zazdrościmy ale mówiąc szczerze OSP Cigacice co raz bardziej widać w terenie, więcej ćwiczeń, więcej zajęć przy wozie to i więcej wyjazdów jakby się zrobiło. Takie przygotowania Naszych ochotników powodują, że i sprawność ich rośnie. W tym miejscu należy pokłonić się im nisko bo choć to nie zawodowcy, przedkładają wezwania do akcji ponad swoje zajęcia, swój wolny czas. Ostatnie ich wyjazdy można uznać w pewnym sensie za sukces gdyż dzięki podnoszeniu sprawności na miejsca zdarzenia docierali jako pierwsi. Przyjazd PSP powoduje tylko tyle, że to właśnie on przejmują dowodzenie akcji a Nasi dalej robią swoje (w większości tak jak to robili dotychczas).
Dzisiejszy wyjazd był tego przykładem. Pożar traw na Górkach Małych koło dawnej Sali Portowej. Na miejscu zastajemy ognisko i zajętą od niego (na wskutek wiatru) wysoką trawę, ogień przeszedł już za płot. Obok mężczyzna (jak się później okazuje – sprawca incydentu) ze stoickim spokojem siedzi i pali papierosa. Zajęło się około 15 arów trawy od ognia w którym w biały dzień podejrzany wypalał „silniki” …
Akcja około pół godzinna z udziałem JRG Sulechów i Policji, która winowajcy wymierzyła mandat za spowodowanie zagrożenia dla życia i mienia sąsiadów…

na pierwszym planie ślady po ugaszonym źródle ognia – przyczynie pożaru