OSP KSRG brzmi dumnie

Tak, to na prawdę brzmi dumnie. Jednostki OSP o takim statucie mają swoje prawa ale i obowiązki. Są to ważne ogniwa ochrony przeciwpożarowego gminy, powiatu czy kraju. Operatywność ich jest na poziomie JRG PSP dlatego też do wymienionych jednostek OSP wpłynęła informacja o tym, że w związku z pandemią COVID-19 ochotnicy z tych jednostek mają byc zabezpieczeni jak zawodowi strażacy w środki ochrony osobistej na okoliczność udziału w akcjach (zdarzeniach) z udziałem osób poszkodowanych.
W związku z tym szef ZG Z OSP Waldemar Pawlak otrzymał wytyczne.

Zatem kolejne obciążenie dla OSP (ale też zabezpieczenie ochotników). Szacunek Panowie
Czapki z głów