Skatepark i mnóstwo ścieżek

Dziś w Trzebiechowie u Pani wójt Izabeli Staszak (jedynaczka wśród obecnych) odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów okolicznych gmin zainicjowane przez burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia. Tematem spotkania były wspólne inwestycje w infrastrukturę w nowej perspektywie po roku 2021. Na spotkanie z Sulechowa przyjechał burmistrz Wojciech Sołtys, z Bojadeł – wójt Krzysztof Gola, z Babimostu – Burmistrz Bernard Radny, z Kargowej – Jerzy Fabiś a wszystkich przyjęła wójt Izabela Staszak.

Rozmawiali oni o wyrażeniu woli przystąpienia do realizacji partnerskich projektów inwestycyjnych i uzgodnienia ich zakresów, w nowej perspektywie finansowej. Wstępnie ustalono obszary tematyczne projektów a więc:
– ścieżki rowerowe,
– infrastruktura sportowa i rekreacyjna
– budowa skateparków i pumptracków,
– projektów w oświacie
– rozwoju internetu.
Celem debaty jest minimalizacja kosztów przygotowania projektów i zwiększenie szans otrzymania grantów.
Po długiej i rzeczowej rozmowie wszyscy wyrazili zgodę na współpracę.

od lewej Izabela Staszak, J. Fabiś, B. Radny, K. Gola, W. Sołtys
foto – J. Fabiś