Radni się skarżą

Dziś 25.11.2019 roku w ratuszu, mimo niedawnej pięciogodzinnej sesji (19 listopada) odbyło się posiedzenie Komisji Rady Miejskie d.s. Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia były dwie skargi. W obradach Komisji (w sali 104 ratusza) poza czterema z pięciu członków wziął udział burmistrz Wojciech Sołtys i skarżący się radni: Roman Rakowski i Jan Rerus z opozycyjnego Klubu Radnych Forum.
Tematem obrad była skarga na bezczynność burmistrza Sulechowa w temacie sprawozdania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3.
Druga skarga dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi na interpelacje Radnego dotyczącą kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów w porównaniu do kosztów Centrum Usług Wspólnych, które ma być powołane do życia od 1 kwietnia 2020 roku.
Centrum Usług Wspólnych zostało powołane do życia uchwałą RM nr 0007.146.2019 w dniu 15.10.2019. Mimo kontrowersji i licznych pytań (które jak widać nie do końca zostały wyjaśnione) za utworzeniem Centrum opowiedziało się 12 radnych przy pięciu sprzeciwiających się i dwóch się wstrzymało od głosu. Na sesji w tym dniu było ponadto nieobecnych dwóch radnych. Skład Rady Miejskiej w Sulechowie liczy 21 radnych.