Namaszczenie Dawida

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem». Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

 1. Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Po komunii świętej odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
 2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem Patronalnym naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu (Gościkowie). Ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone zostaną na potrzeby Seminarium.
 3. Przyszła niedziela pierwszą niedzielą Adwentu i miesiąca – niedzielą adoracyjną. Po mszach wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo eucharystyczne. Po mszy porannej – zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 4. Intencje mszy świętych (od środy do soboty o 17.00)
  środa – czwartek = w pewnej intencji
  piątek – + Eugeniusz Czerniak od uczestników pogrzebu
  sobota – +Czesław Zawartowski (2 rocznica śmierci)
  niedziela 9.00 DB I Róża
  niedziela 11.00 ++ Paweł, Franciszka i Stanisław Pietruszka
 5. Tygodniki katolickie na ławce przy wyjściu z kościoła: Niedziela – 5 zł. Gość Niedzielny (6 zł) + kalendarz (0 zł)
 6. Do końca tygodnia modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.
 7. Solenizantom, jubilatom i innym obchodzącym swoje małe i duże rocznice wszelkich łask Bożych
 8. Gościom naszych Parafian – przyjemnego błogosławionego pobytu i błogosławieństw na dalsze dni.

Bracia:

Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan