Budżet Ob. Sołtysa

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów to szansa na realizację oczekiwań mieszkańców naszej gminy, które z różnych powodów czy względów nie mogły być do tej pory wykonane. Łączna kwota 200 tysięcy złotych podzielona na zadania małe do wartości 20.000 zł i duże powyżej tej wartości, daje szansę z której warto i należy skorzystać. Do tego właśnie zachęcam Państwa jako mieszkańców Sulechowa i sołectw naszej gminy, mając świadomość Państwa potrzeb i oczekiwań a z drugiej strony wiedzę, że nie wszystkie z nich jesteśmy w stanie zaspokoić tylko z uwagi na ograniczoność finansowych możliwości naszego budżetu a nie braku woli lub chęci ich załatwienia.

więcej na stronie www.sulechów.pl

Jest to promocja działań społeczności gminy przez burmistrza, którą pochwalamy.

Zdjęcie z festynu w Brzeziu. Z Sołtysem A.Lepka