Takie cuda BO…

Stanowi formę dialogu społecznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i służy realizacji potrzeb mieszkańców we współpracy z Gminą. W celu zwiększenia udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej i chęci stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego utworzono…